konserwacja dzieł sztuki


Konserwacja rysunków, grafik, pasteli, akwareli, plakatów, dokumentów, map, planów, dyplomów.