Konserwacja dzieł sztuki


  • Konserwacja dzieł sztuki – rysunków, grafik, pasteli, akwareli, plakatów
  • Konserwacja dokumentów, map, planów, dyplomów