Konserwacja dzieł sztuki


  • Konserwacja dzieł sztuki – rysunków, grafik, pasteli, akwareli
  • Konserwacja rękopisów, inkunabułów, starych druków, dokumentów, map, planów, fotografii, dyplomów
  • Konserwacja i oprawa ksiąg sądowych, ksiąg metrykalnych i USC oraz oprawa aktów notarialnych
  • Dezynfekcja i dezynsekcja materiałów archiwalnych i bibliotecznych oraz dzieł sztuki