archiwum-konserwacja-falata-096-kopia

Konserwacja dzieł sztuki


  • Konserwacja dzieł sztuki – rysunków, grafik, pasteli, akwareli
  • Konserwacja rękopisów, inkunabułów, starych druków, dokumentów, map, planów, fotografii, dyplomów
  • Konserwacja i oprawa ksiąg sądowych, ksiąg metrykalnych i USC oraz oprawa aktów notarialnych
  • Dezynfekcja i dezynsekcja materiałów archiwalnych i bibliotecznych oraz dzieł sztuki
akwarela przed konserwacją

akwarela przed konserwacją

akwarela po konserwacji

akwarela po konserwacji

dokument pergaminowy przed konserwacją

dokument pergaminowy przed konserwacją

dokument pergaminowy po konserwacji

dokument pergaminowy w trakcie konserwacji

konserwacja obrazu olejnego na płótnie - przed

obraz olejny na płótnie przed konserwacją

konserwacja obrazu olejnego na płótnie - po

obraz olejny – po konserwacji i oprawie

konserwacja rysunku

konserwacja rysunku – przed konserwacją

konserwacja rysunku - po konserwacji

konserwacja rysunku – po konserwacji

grafika przed konserwacją

grafika przed konserwacją

grafika w trakcie konserwacji

grafika w trakcie konserwacji

mapa przed konserwacją

mapa przed konserwacją

mapa po konserwacji

mapa po konserwacji