Usługi

Oprawa obrazów

Oprawa obrazów, rysunków, grafik, fotografii, plakatów, dyplomów, reprodukcji, planów, map, certyfikatów

Konserwacja dzieł sztuki

Konserwacja dzieł sztuki - rysunków, grafik, pasteli, akwareli; konserwacja rękopisów, inkunabułów, starych druków, dokumentów, map, planów, fotografii, dyplomów; konserwacja i oprawa ksiąg sądowych, ksiąg metrykalnych i...

Renowacja ram

Sprzedaż i oprawa luster

Montaż ekspozycji

Profesjonalny konserwatorski montaż ekspozycji w muzeach i galeriach.

Ekspertyzy konserwatorskie

Ekspertyzy i konsultacje konserwatorskie.